Konzepte

Album - Konzepte
/data/gallery/151photo-1-thumb.jpg
 1. Antifa panotikum

  Anti(fa)ideologické panoptikum v Severnom krídle neogotického kaštieľa v Galante (august 2015).

  Kombinovaná technika, Rozmery: v.350x š.300x d.300cm

  Viera je možná skutočná cesta, kým náboženstvo a ideológie sú veľkolepou fikciou zastierajúcou túžbu veriaceho človeka v naplnenie či spásu. Náboženstvo zastiera radosť veriaceho z poznávania stvoriteľa, zastiera rozpoznať svoje poslanie, prínos a zmysel bytia.

  Obeť bez lásky je len večerou pre démonov.  Antifa panotikum
 2. Anti(fa)ideologické p.

  Anti(fa)ideologické p. Inštalácia v Severnom krídle neogotického kaštieľa v Galante (august 2015).

  Kombinovaná technika, Rozmery: v.350x š.300x d.300cm

  Je jedno ktoré symboly človek posvätí, alebo zatratí. Zlo je schopné si obliecť rúcho posvätnosti a čistoty. Radosť a márnosť patrí človeku, kým súd patrí bohu.  Anti(fa)ideologické p.
 3. Hviezdy extrémizmu, 2015, Oceľ, Rozmery: v.30x š.50x d.0,5cm

  Hviezdy extrémizmu, 2015, Oceľ, Rozmery: v.30x š.50x h.0,5cm

  Vojnové konflikty sú prezretými plodmi skazenosti svetovej elity. Žiadny vojnový konflikt  nevznikne z dola! Napriek tomu, že sa propaganda pokúsila vytvoriť tento pocit. Vojna je biznisom ,,Hviezd,,.  Hviezdy extrémizmu, 2015, Oceľ, Rozmery: v.30x š.50x d.0,5cm
 4. Dotyk boží , Galéria Statua (september 2015).

  Dotyk boží , S láskou prístupné, Galéria Statua (september 2015).

  Inštalácia: Kombinovaná technika, Rozmery: d.560x š.150x v.260cm

  Ako odpoveď na lásku písaná nožom je ľudská stopa v dotyku božom. Panotpikum svetovládnych prúdov, ktoré sa zatiaľ úspešne snažia zotročiť ľudstvo. Zostáva na človeku, aby zostal verný svojmu poslaniu, alebo najvyššej podstate  Dotyk boží , Galéria Statua (september 2015).
 5. Takmer umlčaný Prometeus, 2013,

  Takmer umlčaný Prometeus, 2013,

  Kombinovaná technika. v.340x š.145x h.16cm

  Inštalácia v.240x š.350x h.460cm  Takmer umlčaný Prometeus, 2013,
 6. Antiideologické panoptikum

  Inštalácia 1998 – 1999. Kombi. technika. 500 x 400 x 230 cm

  Inštalácia Antiideologické panoptikum vznikla v rokoch 1998 – 1999 ako moja výzva na spoločenský diskurz o temnom období dejín prvej Slovenskej republiky – Slovenského štátu trvajúceho v rokoch 1939 – 1945.
  V súčasnej spoločenskej klíme strednej Európy (aj Slovenska) chýba katarzia ako nevyhnutná forma duševnej a duchovnej očisty či obrody spoločnosti.  Antiideologické panoptikum
 7. Antiideologické panoptikum

  Inštalácia 1998 – 1999. Kombinovaná technika. 500 x 400 x 230 cm

  Inštalácia Antiideologické panoptikum vznikla v rokoch 1998 – 1999 ako moja výzva na spoločenský diskurz o temnom období dejín prvej Slovenskej republiky – Slovenského štátu trvajúceho v rokoch 1939 – 1945.
  V súčasnej spoločenskej klíme strednej Európy (aj Slovenska) chýba katarzia ako nevyhnutná forma duševnej a duchovnej očisty či obrody spoločnosti.  Antiideologické panoptikum
 8. Evidenčná karta

  2000. Nerezová oceľ. 35 x 20 x 0,2 cm

  Fotografický záznam tieňa Evidenčnej karty, ktorú drží ľudská ruka nad hrdzavou oceľovou tabuľou.
  V diele Evidenčná karta sa pokúšam o definíciu univerzálnych atribútov bytia, ktorú je možné odvodiť na všetko živé aj neživé okolo nás.
  Evidenčná karta je paródiou na technokratický a meritokratický spôsob myslenia, ktorý je tak príznačný pre egocentrickú západnú spoločnosť.  Evidenčná karta
 9. Evidence card

  Reliéf. 2006. Hliník. 96 x 52 x 3 cm

  Fiktívna podmorská fosílna scenéria, ktorej dominantou je odtlačok kríža v tvare dvoch pretínajúcich sa výkričníkov, kostry neexistujúceho druhu ryby, kontroverznej Evidenčnej karty s nevyplnenými kolónkami: Názov odkazujúci na: (Meno), Typ odkazujúci na: (Druh), Dátum odkazujúci na: (Čas narodenia), Účel odkazujúci na: (Poslanie), Trvanlivosť odkazujúca na: (Dĺžku života).
  Neživé pozostatky niekdajšieho života, ktoré sa uchovali ako neživý odkaz mŕtvych, ktorí už nemôžu, pre živých, ktorí ešte môžu, ale pritom sa tvária, že nemôžu. „Byť či nebyť?“  Evidence card
 10. V džungli predurčení

  2009 – 2010. Hliník, kombi. technika 194 x 92 x 4 cm

  Štylizované postavy sú umiestnené do prostredia nepreniknuteľnej kopy pozostávajúcej z astrálnych znakov, kostí, palmových listov a iných biomorfných nánosov a usadenín.
  Pokúšam sa priblížiť pocit jedinca brzdeného existenčnými a existenciálnymi otázkami ľudskej každodennosti v kontexte s astrálnymi predurčením v jeho živote.
  Reliéfna pseudofosília, ktorej centrálnym motívom sú dve štylizované znakové postavy väzňov, muža a ženy, obalené v priliehavých inkubátoroch v tvare prezervatívov.  V džungli predurčení
 11. Komprimovaná pravda

  1999. Oceľ. 84 x 60 x 0,5 cm

  Oceľová grafická matrica na autorskú techniku hrdzotlače. Dielo zo série negáciou kódovaných textov. Vizuálne zakódovanie textu spočíva v analýze / rozobratí textu na jednotlivé písmená a následné nasypanie písmen na plochu bez skladu.
  Pôvodný významový obsah videného textu pred rozobratím:
  „Ak nechceš, aby to niekto videl, nerob to!“  Komprimovaná pravda
 12. Komprimovaná pravda

  2000. Hrdzotlač na textile. 100 x 150 cm

  Hrdzotlač na starej posteľnej plachte.  Komprimovaná pravda
 13. Komprimované meno

  1999. Oceľ. 84 x 60 x 0,5 cm

  Oceľová grafická matrica na autorskú techniku hrdzotlače.
  Dielo zo série negáciou kódovaných textov.
  Vizuálne zakódovanie textu spočíva v analýze / rozobratí textu na jednotlivé písmená a následné nasypanie písmen na plochu do bloku.  Komprimované meno
 14. Obeť vlastnej agresie

  1999. Inštalácia. Oceľ. 290 x 290 x 60 cm

  Reliéf "Obete vlastnej agresie" zobrazuje prepis grafického piktogramu ľudských postavičiek štylizovaných do tvaru hákového kríža.
  Z analýzy tvaroslovia rovnoramenného a hákového kríža som vytvoril grafické symboly ľudských postáv, ktoré vedú mocenský zápas.  Obeť vlastnej agresie
 15. Obeť vlastnej agresie

  2002. Inštalácia. Kombi. technika. 155 x 250 x 40 cm

  Reliéf „Obete vlastnej agresie“ zobrazuje odtlačok oceľovej matrice grafického piktogramu ľudských postavičiek štylizovaných do tvaru hákových krížov.
  Z analýzy tvaroslovia rovnoramenného a hákového kríža som vytvoril grafické symboly ľudských postáv, ktoré vedú mocenský zápas.  Obeť vlastnej agresie
 16. Priestorová kresba „God bless you“

  2004. Oceľ. 245 x 100 x 75 cm

  Kreslený prejav je najkratšou cestou ku zviditeľneniu a tým komunikáciou myšlienky do viditeľnej formy.
  Kresba v priestore umožňuje posunúť reálne obrysy do hrubo hmotnej materiálnej formy sochárskeho diela.  Priestorová kresba „God bless you“
 17. Rádioaktívna fosília

  2009 – 2010. Kombi. technika. 194 x 92 x 6 cm

  Žiarenie môže oživovať, zachovávať v raste, aj zabíjať.
  Všetko závisí od intenzity, charakteru a druhu žiarenia.
  Ostatné je v ľudských alebo božích „rukách“.  Rádioaktívna fosília
 18. Vrak detail

  2002–2003. Oceľ–betón. 220 x 110 x 90 cm

  V mocensko-politických konfliktoch vyhrotených do vojnových ťažení agresora proti napadnutej krajine sú produktom trhového mechanizmu vojny jej obete, diela všadeprítomnej deštrukcie a vraky.
  Človek, ktorý sa vzdá osobnej zodpovednosti za svoje skutky, podpíše zmluvu s armádou, vykonáva rozkazy ako stroj, berie slobodu, práva, životy, všetko... vzdáva sa vlastnej slobody, ak ju vôbec v minulosti mal a v dôsledku vraždenia a zotročovania iných ľudí prestáva byť človekom!  Vrak detail
 19. Vrak č. I.

  2002–2003. Oceľ–betón. 220 x 110 x 90 cm

  V mocensko-politických konfliktoch vyhrotených do vojnových ťažení agresora proti napadnutej krajine sú produktom trhového mechanizmu vojny jej obete, diela všadeprítomnej deštrukcie a vraky.
  Človek, ktorý sa vzdá osobnej zodpovednosti za svoje skutky, podpíše zmluvu s armádou, vykonáva rozkazy ako stroj, berie slobodu, práva, životy, všetko... vzdáva sa vlastnej slobody, ak ju vôbec v minulosti mal a v dôsledku vraždenia a zotročovania iných ľudí prestáva byť človekom!  Vrak č. I.
 20. Život a smrť (Dva svety)

  1998. Oceľ. 49 x 49 x 15 cm

  Túžba ducha je túžbou po seba aktualizácii a zrodení ozajstného človeka, po uvedení a nabudení sa do ozajstného života. Sme tvorení pretváraní a ničení sústavnosťou  vlastnej premeny. Nádych – výdych – nádych...
  Kto vyhráva vo vnútornom osobnostnom zápase medzi reálnymi, často nevypovedanými formami seba definície a našimi predstavami o sebe samých? Život je proces a kľúčom životnej rovnováhy je pravidelná duševná hygiena a činorodý zmysluplný pohyb.  Život a smrť (Dva svety)
 21. Rakva ako priestor pre „život“

  2001.

  Rakva ako priestor na život je parafrázou absurdného technokratického snaženia o hľadanie nového životného priestoru mimo našu úžasnú planétu.
  Choré predstavy života v inkubátoroch či neohrozených bunkroch, života po živote, života v inom časopriestore či v galaxii, života na inom mieste, za iných okolností, je rovnako absurdná, ako predstava života v sklenej rakve.  Rakva ako priestor pre „život“
 22. Rakva ako priestor pre „život“

  2001.

  Vedecko-technická utópia, odvádzajúca človeka od poctivého a zodpovedného Tu a Teraz, vedie ľudí k povrchnosti.
  Víziou dneška je totalita konzumnej impulzivity a nezodpovednej spontaneity.
  Konzumná schéma „použi a zahoď“ zrejme nie je vhodným modelom myslenia v kontexte jedinej planéty, ktorá nám bola daná.  Rakva ako priestor pre „život“
 23. Dvojica

  2003. Oceľ. 50 x 20 x 11 cm

  Minimalistická figurálna kompozícia, v ktorej som sa pokúsil oprostiť figuralitu na konštrukčné aspekty horizontálno-vertikálnych priestorových súvislostí.
  Schematická strohosť, archetypálna strnulosť je istou reflexiou na existenčné súradnice materialistických ľudských vzťahov.
  Priestorový znak Dvojica zostáva ikonickým konštrukčným prvkom v schéme zdravej ľudskej spoločnosti.  Dvojica
 24. GoGo tanečnica

  2004. Kombi. technika. 86 x 30 x 30 cm

  „Malé krajiny sa správajú ako prostitútky a veľké krajiny sa správajú ako pasáci“.  GoGo tanečnica
 25. Mačo – Super k...t

  2003. Kombi. technika. 33 x 13 x 11 cm

  Ak vládne bezprávie, je to vďaka tomu, že v spoločnosti víťazí: arogancia, zákon sily, hrubosť, obmedzenosť, mentálna a citová tuposť, neetickosť, nemorálnosť, surovosť a deficit skutočných spoločenských a ľudských hodnôt. Princípy vládnutia politických nominantov odzrkadľujú svoje poslanie. Čím horšie, tým lepšie. Alebo: Čím väčší k...t, tým lepšie. Postkomunistická premena SR sa niesla v spôsobe inscenovaného preberania moci na jednotlivých úrovniach mocenskej a ekonomickej sféry spoločnosti. Dožívajúca vládna nomenklatúra dosadila do nových mocenských pozícii svojich. Bezcharakternosť, nezodpovednosť, odborná nekompetentnosť, klientelizmus, rodinkárstvo, lúpežná privatizácia, zneužívanie právomoci, sprenevera, tunelovanie štátneho rozpočtu, predaj strategických podnikov, prijatie Eura atď. Legislatívne a iné kroky politikov vytvárajú podmienky pre novodobé otroctvo občanov SR.  Mačo – Super k...t
 26. XY

  1995. Drevo. 34 x 19 x 22 cm

  Každý človek sa mení na základe vlastných ideálov, predstáv a svojej vlastnej duševnej predlohy.
  Meníme sa pod vplyvom našich očakávaní, našich predstáv, našich snažení a tým sa posúvame stále bližšie k istému absolútnu, ktoré z časti definuje naša fyzická smrť.
  Život človeka je premennou, ktorá je kontinuálnym prelínaním sa svojej práve aktuálnej súčasnej podoby do podoby nasledujúcej atď.
  Našou podstatou je interaktivita nekonečných zrkadlení vnútra, cez stavy psychosomatického prežívania do telesnej formy našej vonkajšej podoby.  XY
 27. Maketa pamätníka vojnového Super hrdinu - militantného biomechanizmu

  2003. Kombi. technika. 40 x 15 x 11 cm

  Vojak - človek ako vraždiaci stroj je neodmysliteľnou integrálnou súčasťou spoločnosti založenej na klamstve o udržateľnom rozvoji, zatiaľ čo všetko nasvedčuje tomu, že ľudstvo prehlbuje svoju snahu o udržateľné vzájomné sebazničenie.  Maketa pamätníka vojnového Super hrdinu - militantného biomechanizmu
 28. Pamätník neznámemu šamanovi

  2002. Kombi. technika. 25 x 17 x 12 cm

  Zo série fiktívnych pamätníkov. Priestorová štúdia.

  Prízračné siluety sa dotýkajú našej imaginácie a otvárajú Pandorinu skrinku našich predstáv a svedomia.
  Plastika dokončením nadobúda suverenitu, nepotrebuje sa páčiť, rezignovala na tendenčné, post-postmodernistické sochárske postupy.  Pamätník neznámemu šamanovi
 29. Pamätník rebelom

  Pamätník rebelom. 2003. Kombi. technika: v.39x š.20x h.20cm

  Zo série fiktívnych pamätníkov. Priestorová štúdia.
  Na troskách starého systému vznikajú podmienky pre život nového. „Žiadne dvere sa nezatvárajú preto, aby sa iné neotvorili“.
  Ideál lásky k blížnemu je vystihnutý v obetovaní seba samého.  Pamätník rebelom
 30. Picas/sos

  1995 - 2011. Asambláž. 113 x 47 x 42 cm

  Asambláž Picas/sos vznikala postupne počas 16 rokov. Najprv som vytvoril bustu z vŕbového dreva a nechal som ju narazenú na nosnú konštrukciu inej plastiky z ocele a iných materiálov.
  Odstupom času som sa k dielu vrátil a premyslel ho.
  Vo finále som kompozíciu skorigoval, zalaminoval živicou a pomaľoval.
  Je to fajn pocit tvoriť bez obáv z kritiky. Slobodne sa vrátiť v čase, dopovedať dávno začaté dielo a nestarať sa o konvenčné názory svojich súčasníkov.  Picas/sos
 31. Svätá dvojica

  2003. Oceľ. 35 x 15 x 15 cm

  Minimalistická figurálna kompozícia, v ktorej som sa pokúsil posunúť figuralitu do takmer lineárnej roviny.
  Schematická jednoduchosť a formálna čistota je parafrázou na cennú harmonickosť niektorých ľudských vzťahov.
  Priestorový znak Dvojica zostáva ikonickým znakom zdravej ľudskej spoločnosti.  Svätá dvojica
 32. Brána

  Architektonicko-sochárska kinetická plastika (maketa). 1999. Umelý kameň – oceľ. 48 x 34 x 10 cm

  Brána sa mala príchodom jari v zmysle jangových prírodných procesov otvárať teda počas sezóny fungovať ako slávobrána nad chodníkom pre peších. V čase vegetačného pokoja sa mal zatvárať na znak jingových prírodných procesov. Csillag vytvoril kompaktnú sériu sčasti ,,samorealizujúcich“ sa memoriálov. Vznikol ideový a technologický sochársky konsenzus, v ktorom sa debnenie ako forma na liatie diela stáva jeho integrálnou, neoddeliteľnou súčasťou.  Brána
 33. Minokresba + Minotaurus

  Telesné pozostatky Minótaura 2002. Diplomová práca, AVU Praha. 300 x 200 x 40 cm

  Pseudorcheologický výskum v katastri mesta Šaľa a následná adjustácia telesných pozostatkov Minótaura muzeálnou formou In situ. Prehistorické mýtické tvory sú akoby historicky bezprecedensnou formou genetickej mutácie medzi rozdielnymi živočíšnymi druhmi. To čo sa zdalo donedávna nepodloženou fikciou je v skutočnosti vedecky utajovanou reálnou možnosťou genetiky. Masmédiá hlavného prúdu podsúvajú ľudstvu len chabé skromné fragmenty pokrokov v oblasti genetiky. Taktiež manipulované závery archeologických výskumov odhaľujú len tú časť archeologických objavov, ktoré sú v zhode s evolučným pohľadom na život. Z utajovaných skutočností sveta archeológie sa k nám dostávajú zatiaľ len fragmentárne informácie.  Minokresba + Minotaurus
 34. Evidence card

  2001. Záplata na vreco. 27 x 37 cm
     Evidence card
 35. Obete vlastnej agresie

  1999. Oceľ – bavlna. 60 x 80 cm

  Reliéf „Obete vlastnej agresie“ zobrazuje prepis grafického piktogramu ľudských postavičiek štylizovaných v tvare hákového kríža.
  Z analýzy tvaroslovia rovnoramenného a hákového kríža som vytvoril grafické symboly ľudských postáv, ktoré medzi sebou zápasia.  Obete vlastnej agresie
 36. Prameň pre dámy

  2001. Inštalácia na dámskej toalete AVU v Prahe.

  Priestor dámskej toalety som vystlal machom a porastmi, ktoré som priniesol zo Šumavy. Dámy vstupujúce do priestorov WC často naboso vchádzali do pomyselného mäkkého lona prírody.  Prameň pre dámy
 37. Prameň pre pánov

  Prameň č.1. pre pánov. 2001. Inštalácia na pánskej toalete AVU v Prahe. Použitý materiál, ktorým som sa pokúsil poľudštiť toalety na AVU v Prahe, bol hustý aprílový mach zo Šumavy. Mach v umývadle a v pisoároch plnil okrem psychologického harmonizujúceho poslania aj funkciu prírodného filtra, ktorý akoby symbolicky neutralizoval agresivitu saponátu pred tým, ako kontaminovaná voda opustí priestory AVU.

  Prameň č.2. pre pánov. 2001. Inštalácia na pánskej toalete AVU v Prahe. Pisoár vystlaný machom slúžil ako implantovaný estetický filter moču a mach pokrývajúci podlahu WC buniek bol pokusom o poľudštenie sterilného interiéru AVU v Prahe.  Prameň pre pánov
 38. Vianočný motýľ

  1999. Rybie chvosty. 25 x 23 x 1 cm

  Symbolikou Vianoc ako sviatkov lásky, pokoja a mieru je nemý kapor. Ideálnou obeťou je nemá obeť – ryba. Motív ryby používam vo svojej tvorbe na označenie a ,,pomenovanie“ nemej tupej obete, ktorá nekričí, neprotestuje len nemo mlčí zatiaľ čo ju my všetci z lásky obetujeme svojím blížnym a pre istotu si ešte necháme šupinu ako symbol hojnosti. V období Vianoc okolo roku 1999 som programovo zbieral chvosty kaprov, aby som z nich vytvoril najbizarnejšiu protestnú zbierku motýľov – "rybích duší“.  Vianočný motýľ
 39. Vrak - Made by US.Army

  2003. Oceľ – betón. 180 x 90 x 80 cm

  Koncept tvorby fiktívnych vrakov vznikol pol roka pred napadnutím Iraku spojeneckými vojskami. V mocensko-politických konfliktoch vyhrotených do vojnových ťažení agresora proti napadnutej krajine sú produktom trhového mechanizmu vojny jej obete, diela všadeprítomnej deštrukcie a vraky. Človek, ktorý sa za výhodných podmienok vzdá osobnej zodpovednosti za svoje skutky, podpíše zmluvu s armádou – diablom. Vykonáva rozkazy ako stroj, berie slobodu, práva, životy, vzdal sa vlastnej slobody (ak ju vôbec v minulosti mal). Pod vplyvom tohto démonického otroctva, vraždenia a zotročovania iných ľudí prestáva byť človekom!  Viac o diele
  Vrak - Made by US.Army
Pamätník rebelom

Pamätník rebelom

Pamätník rebelom…

Vrak - Made by US.Army

Vrak - Made by US.Army

2003. Oceľ – betón. 180…

Vrak - Made by US.Army

Vrak - Made by US.Army

2003. Oceľ – betón. 180…

Vrak - Made by US.Army

Vrak - Made by US.Army

2003. Oceľ – betón. 180…

Vrak - Made by US.Army

Vrak - Made by US.Army

2003. Oceľ – betón. 180…

Antifa panotikum

Antifa panotikum

Anti(fa)ideologické…

Anti(fa)ideologické p.

Anti(fa)ideologické p.

Anti(fa)ideologické p…

Hviezdy extrémizmu, 2015, Oceľ, Rozmery: v.30x š.50x d.0,5cm

Hviezdy extrémizmu, 2015, Oceľ, Rozmery: v.30x š.50x d.0,5cm

Hviezdy extrémizmu,…

Dotyk boží , Galéria Statua (september 2015).

Dotyk boží , Galéria Statua (september 2015).

Dotyk boží , S l…

Takmer umlčaný Prometeus, 2013,

Takmer umlčaný Prometeus, 2013,

Takmer umlčaný…