MgA. Andrej Csillag - Artandy
Dlhoveská 1426/2
927 05 Šaľa

IČO: 44 267 193
DIČ: 1032 495 684

Bankové spojenie: VÚB, č. Účtu: 1244683957/0200

Tel: 0915 714 047
E-mail: andrej.csillag@gmail.com

Spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri pod číslom: 450-10210.