Realizácie

Album - Realizácie
/data/gallery/113photo-1-thumb.jpg
 1. Pamätník padlým v I. a II. svet. vojne - Kráľová nad Váhom

  1998. Nerez, žula. 330 x 280 x 280 cm

  Historické medzníky dvoch najväčších krížových výprav v dejinách ľudstva som stvárnil formou priestorovej ortogonálnej štruktúry.
  Osudové križovatky padlých a ranených sú definované priestorovou štruktúrou pospájaných krížov.
  Dielo tvaroslovím reflektuje na formálnu čistotu a tvarovú askézu tvorcov výtvarnej skupiny De Stijl a ruských konštruktivistov.  Pamätník padlým v I. a II. svet. vojne - Kráľová nad Váhom
 2. Pamätník padlým v druhej svetovej vojne - Tešedíkovo

  2002. Nerez, ryolit. 310 x 250 x 250 cm

  Surovosť a vážnosť, s akou vojna zasiahla do osudov rodín a ľudských spoločenstiev, som sa pokúsil vyjadriť zdanlivo osovo symetrickou architektonicko-sochárskou kompozíciou.
  Stvárnením architektonickej hmoty v tvare rozbitého nárožia imaginárnej budovy, ktoré je preťaté zdrvujúcou silou.
  V momente obrovského záseku mečom oceľový masív stráca svoju tuhosť, je zdeformovaný akoby ani nešlo o oceľ, ale mäso.  Pamätník padlým v druhej svetovej vojne - Tešedíkovo
 3. Memoriál Svätej pravice - Kráľová nad Váhom

  2005. Nerez, meď. 600 x 100 x 100 cm

  Po mníchovskom diktáte bolo na území južného Slovenska postavených mnoho pamätníkov oslavujúcich prinavrátenie časti územia Slovenska Horthyovskému Maďarsku. Tieto územia Maďarsko stratilo po podpísaní Trianonskej zmluvy po I. svetovej vojne.
  S odstupom takmer siedmych desaťročí som sa pokúsil o rehabilitáciu a znovuzrodenie svätoštefanských tradícií v novodobom morálnom kontexte.
  Horthyovský propagandistický pamätník Sv. Štefana z roku 1939 som „pohltil“ a integroval do novej sochárskej kompozície Sv. Pravice.  Memoriál Svätej pravice - Kráľová nad Váhom
 4. Pamätník deportovaným Maďarom - Tešedíkovo

  2002. Nerez, ryolit. 250 x 300 x 300 cm

  Politika Beneša a Fierlingerovej vlády v roku 1945 spočívala v kolektívnej zodpovednosti a spoluvine nemeckej a maďarskej menšiny.
  Deportácie Maďarov a Nemcov boli odôvodňované kolektívnou zradou a revizionistickou vojnovou politikou Nemecka a Maďarska.
  Príslušníci nemeckej a maďarskej národnosti boli zbavení svojich občianskych, majetkových, sociálnych i národnostných práv.
  Starci, ženy a deti hynuli v mrazivých vagónoch určených pre dobytok počas týždne trvajúcich násilných deportácií.  Pamätník deportovaným Maďarom - Tešedíkovo
 5. Pamätník obetiam komunizmu - Šaľa

  2009. Železobetón a oceľ. 300 x 3200 x 900 cm

  Pamätník 17. nov. 1989 pozostáva zo strohej citácie zo zákona O zločinnosti komunizmu.
  Monumentalita konkávnej plochy, štruktúra nadčasového obsahu textu vyrezaného do oceľových tabúľ, je silnou výrazovou syntézou.
  Procesualita červenej hrdze je v kontraste s bielym povrchom železobetónovej steny za vyrezaným textom.
  Pamätník obetiam komunizmu nesie univerzálne historické svedectvo o stupňoch vzniku, rozvoja a rozkladu totalitnej ľudskej spoločnosti.
  Urbanizácia, industrializácia, imperializácia, ktorá spravidla vyúsťuje do etnickej alebo inej genocídy.  Pamätník obetiam komunizmu - Šaľa
 6. Memoriál obetiam leteckej katastrofy slovenského vojenského lietadla – Hejce 2006

  Súťažná štúdia. Plastika je priestorovým, osovo-symetrickým dynamickým znakom vychádzajúcim z prehnutého dvojramenného kríža. Plastika sprítomňuje štylizovaný kokpit lietadla. Parabolické zakrivenie jednotlivých ramien plastiky evokujú dynamiku letu.
  Vzdušnosť asubtílnosť plastiky symbolizujú krehkosť, pominuteľnosť, ale aj večnosť.
  Človek prichádzajúci a stojaci v nástupnom priestore pred memoriálom sa ocitá v symbolickom kokpite armádneho lietadla v okamihu pred jeho zrútením sa na zem. Kompozícia zobrazuje sekundy pred úplnou deštrukciou lietadla a vyhasnutím 42 ľudských životov. Tento tragický okamih je symbolicky zastavený a zvečnený podobne ako je to pri poslednom snímku obrazovo-zvukového záznamu v čiernej skrinke lietadla.  Memoriál obetiam leteckej katastrofy slovenského vojenského lietadla – Hejce 2006
 7. Carpe diem

  2003. Kombi. technika. 17 x 50 x 60 cm

  Enviro-sociálna plastika – maketa tienidla a sedenia do parku.  Carpe diem
 8. Hommage Otto

  2003. Kombi. technika, 18 x 50 x 60 cm

  Stabilizovaný kinetický objekt – architektonicko-sochárska maketa.  Hommage Otto
 9. Maketa architektonicko-sochárskej plastiky

  2003. Kombi. technika. 19 x 45 x 50 cm  Maketa architektonicko-sochárskej plastiky
 10. Mobiliár verejného priestoru

  2003. Kombi. technika. 17 x 50 x 60 cm

  Enviro-sociálna plastika – maketa nefunkčného tienidla a mobiliára verejného parku.  Mobiliár verejného priestoru
 11. Pieta

  2003. Kombi. technika. 17 x 50 x 60 cm

  Enviro-sociálny architektonicko-sochársky objekt – maketa dekonštruktivistického sakrálneho objektu.  Pieta
 12. Vrak č. II Product of A...

  2002–2003. Oceľ. 220 x 110 x 90 cm

  V mocensko-politických konfliktoch vyhrotených do vojnových ťažení agresora proti napadnutej krajine sú produktom trhového mechanizmu vojny jej obete, diela všadeprítomnej deštrukcie a vraky.
  Človek, ktorý sa vzdá osobnej zodpovednosti za svoje skutky, podpíše zmluvu s armádou, vykonáva rozkazy ako stroj, berie slobodu, práva, životy, všetko... Vzdáva sa vlastnej slobody, ak ju vôbec v minulosti mal, a v dôsledku vraždenia a zotročovania iných ľudí prestáva byť človekom!  Vrak č. II Product of A...
 13. Podobnosť...

  1999. Kombi. technika. 195 x 65 x 85 cm

  Svojbytný akusticko-kinetický plávajúci objekt – enviro-sociálna plastika.
  V projektoch zo série enviro-sociálnych plastík som sa pokúsil o umiestnenie svojbytných kineticko-akustických plastík na verejné priestranstvo alebo do voľnej prírodnej scenérie.
  Hra živlov a súčiniteľ ľudského faktoru spôsobili zánik niektorých objektov.  Podobnosť...
 14. Bar - sociálna plastika

  2003. Kombi. technika. 290 x 180 x 600 cm  Bar - sociálna plastika
 15. Vrak - črepina

  2002. Oceľ. 35 x 16 x 8cm.

  V mocensko-politických konfliktoch vyhrotených do vojnových ťažení agresora proti napadnutej krajine sú produktom trhového mechanizmu vojny jej obete, diela všadeprítomnej deštrukcie a vraky.
  Človek, ktorý sa vzdá osobnej zodpovednosti za svoje skutky, podpíše zmluvu s armádou, vykonáva rozkazy ako stroj, berie slobodu, práva, životy, všetko...  Vzdáva sa vlastnej slobody, ak ju vôbec v minulosti mal, a v dôsledku vraždenia a zotročovania iných ľudí prestáva byť človekom!  Vrak - črepina
Pamätník padlým v I. a II. svet. vojne - Kráľová nad Váhom

Pamätník padlým v I. a II. svet. vojne - Kráľová nad Váhom

1998. Nerez, žula. 330 x 280 x 280…

Pamätník padlým v druhej svetovej vojne - Tešedíkovo

Pamätník padlým v druhej svetovej vojne - Tešedíkovo

2002. Nerez, ryolit. 310 x 250 x 250…

Memoriál Svätej pravice - Kráľová nad Váhom

Memoriál Svätej pravice - Kráľová nad Váhom

2005. Nerez, meď. 600 x 100 x 100 cm…

Pamätník deportovaným Maďarom - Tešedíkovo

Pamätník deportovaným Maďarom - Tešedíkovo

2002. Nerez, ryolit. 250 x 300 x 300…