Profesný životopis

Meno:  MgA. Andrej Csillag
Bydlisko: Dlhoveská 1426, 927 05 Šaľa, SR
Telefon:  0915 / 714 047
Web: www.andrejcsillag.com
Čas a miesto nar.: 25.5.1975, Šaľa, SR

Štúdiá:      

1995-2000 - VŠVU Bratislava, odbor sochárstvo, v ateliéri prof. Jozefa Jankoviča
2000-2001 - feb.2000 - feb.2001 - stáž na MKE v Budapešti, ateliér prof. Gyorgya Jovánovicsa
2001-2002  - feb.2001 – feb.2002,  AVU Praha, Škola konceptuálnych tendencií prof. Miloša Šejna

Výstavné aktivity:

2000-2001  - Retrospektívna výstava Andreja Csillaga, Šaľa.
  - Csillag – plastiky, Galéria 32, Bartók B.u.32. Budapest, (H).
  - Premena závesného obrazu, Interaktívna inštalácia, Danubiana – Meulensteen Art Museum, Čuňovo.
  - Vzduch, skupinová výstava, Interaktívny objekt,  Mirbachov palác, Františkánske námestie Bratislava (SK).
2002  - Metamorphosen, skupinová výstava slovenských výtvarníkov, Burgenlandische Landesgalerie - Schloss Esterházy, Eisenstadt (A).
  - Diplomanti AVU 2002, Telesné pozostatky Minótaura, Veletržní palác, Praha (CZ)
2003 - Permanentný romantizmus, mladí súčasní autori, Pálfyho palác, Panská č.19 v Bratislave.
  - Socha a objekt VIII. Fiktívne vraky: železobetón. Záhrada prezidentského paláca. 
2004 - Sculpture grande, Gallery art factory. Tanečnica: oceľ-polyester, Praha - Václavské nám. (CZ)
2010  - Socha a objekt XV. Fiktívne fosílie - SVU - Umelecká beseda.
  - Socha piešťanských parkov 2010.
2011 - ReSculpture.sk - Antiideologické panoptikum. SVU - Umelecká beseda.
2012 - Disegno interno – sochárske koncepty. Slovenská výtvarná únia, Dostoj. rad 2, Bratislava (SK)
2013 

- Bublina, Litva – LMS galéria Rīga, Lotyšsko