Plastiky

Album - Plastiky
/data/gallery/73photo-1-thumb.jpg
 1. Bytostné zrkadlenie

  1998. Bronz. 45 x 12 x 11 cm

  Kompozícia zrkadlenie je pokusom o stvárnenie bytostnej bipolarity, ktorá nás v živote sprevádza.
  Neviditeľný svet myšlienok a jeho viditeľná materializácia do sveta tzv. reálneho.
  Občas sa dostávame do konfliktu medzi mimo zmyslovo vnímanou nadskutočnosťou, ktorá nás presahuje a zmyslovým vnímaním skutočne sa javiacej, viditeľnej reality.
  Realita, ktorú neustále spochybňujeme a relativizujeme preto, že sa zdá byť príliš drsnou, hrubo hmotnou vo svojej kráse, ako aj vo svojej škaredosti.  Bytostné zrkadlenie
 2. Bytostné zrkadlenie

  1998. Bronz. 45 x 12 x 11 cm

  Kompozícia zrkadlenie je pokusom o stvárnenie bytostnej bipolarity, ktorá nás v živote sprevádza.
  Neviditeľný svet myšlienok a jeho viditeľná materializácia do sveta tzv. reálneho.
  Občas sa dostávame do konfliktu medzi mimo zmyslovo vnímanou nadskutočnosťou, ktorá nás presahuje a zmyslovým vnímaním skutočne sa javiacej, viditeľnej reality.
  Realita, ktorú neustále spochybňujeme a relativizujeme preto, že sa zdá byť príliš drsnou, hrubo hmotnou vo svojej kráse, ako aj vo svojej škaredosti.  Bytostné zrkadlenie
 3. Bytostné zrkadlenie

  1998. Bronz. 45 x 12 x 11 cm

  Kompozícia zrkadlenie je pokusom o stvárnenie bytostnej bipolarity, ktorá nás v živote sprevádza.
  Neviditeľný svet myšlienok a jeho viditeľná materializácia do sveta tzv. reálneho.
  Občas sa dostávame do konfliktu medzi mimo zmyslovo vnímanou nadskutočnosťou, ktorá nás presahuje a zmyslovým vnímaním skutočne sa javiacej, viditeľnej reality.
  Realita, ktorú neustále spochybňujeme a relativizujeme preto, že sa zdá byť príliš drsnou, hrubo hmotnou vo svojej kráse, ako aj vo svojej škaredosti.  Bytostné zrkadlenie
 4. Dvojica

  A couple

  2003. Steel. 50x 20x 11cm.

  Figural composition minimized to basic aspects of horizontal-vertical spatial connections. Archetypal  schematism is a reflection of existential coordinates of both spiritual and materialistic dimensions of relationships. The couple remains an iconic starting point for strong human society.  Dvojica
 5. Život a smrť (Dva svety)

  1998. Oceľ. 49 x 49 x 15 cm

  Túžba ducha je túžbou po seba aktualizácii a zrodení ozajstného človeka, po uvedení a nabudení sa do ozajstného života. Sme tvorení pretváraní a ničení sústavnosťou vlastnej premeny. Nádych – výdych – nádych...
  Kto vyhráva vo vnútornom osobnostnom zápase medzi reálnymi často nevypovedanými formami seba definície a našimi predstavami o sebe samých? Život je proces a kľúčom životnej rovnováhy je pravidelná duševná hygiena a činorodý, zmysluplný pohyb.  Život a smrť (Dva svety)
 6. Hviezdna hlava

  1997. Bronz. 45 x 12 x 11 cm

  Nájdený objekt odliaty do bronzu. Hlava dreveného stĺpa z palisády spevňujúcej breh koryta Dunaja na nábreží - Bratislava  Staré mesto.  Hviezdna hlava
 7. Hlava Jóba

  Job's head

   

  1995. Marble – steel. 38x 24x 24cm.

  During the Jewish Cemetery restoration in Šaľa I have found a piece of a tombstone in the construction waste. I have picked it up and – being annoyed by the situation - I have created an expressive head of Job. This is how an accidentally found fragment of an unknown tombstone has become an artifact.     Hlava Jóba
 8. Kondor j..e labuť

  2011. Oceľ – polyester. 110 x 100 x 120 cm

  Mocenské kompetencie svetovládnych kruhov a prirodzená polarita záujmov veľmocí sveta je daná.
  Výtvarnou formou som sa pokúsil zobraziť reálny stav ľudskej civilizácie.
  Svet, ako ho poznáme, je civilizáciou protikladov. Dominantný agresor a ústupčivý utláčaný.
  Hrubá technokratická sila a poetická neha. Meritokratická honba za statkami a zúfalý pokus o holé prežitie atď. Agresívny, dominantný, militantný pól sveta symbolizuje kondor a duchovnú submisívnu nehu zase labuť.  Kondor j..e labuť
 9. Picas/sos

  1995 - 2011. Asambláž. 113 x 47 x 42 cm

  Asambláž Picas/sos vznikala postupne počas 16 rokov. Najprv som vytvoril bustu z vŕbového dreva a nechal som ju narazenú na nosnú konštrukciu inej plastiky z ocele a iných materiálov.
  Odstupom času som sa k dielu vrátil a premyslel ho. Vo finále som kompozíciu skorigoval, zalaminoval živicou a polychrómoval.
  Je fajn vrátiť v čase, dopovedať dávno začaté dielo a nestarať sa o konvenčné názory svojich súčasníkov či kritikov.  Picas/sos
 10. Proti hlavnému prúdu

  1996 - 98. Bronz. 29 x 35 x 17 cm

  Plastika Proti hlavnému prúdu je prirodzenou odpoveďou na medzinárodné intermediálne tendencie mainstreamového umenia 90. rokov, ktoré do dnešných dní úspešne vytunelovalo a vyprázdnilo finančné zdroje a taktiež ideové pramene, z ktorých umenie čerpalo!
  Negácia overených, tradičných a konvenčných postupov prešla k negácii novodobých postupov, až napokon znegovala samu seba. V duchu minimalizovania osobného tvorivého nasadenia v zmysle menej je viac, prišla k umocňovaniu menej x menej. Nakoniec naozaj nezostalo takmer nič!
  Niekomu to zrejme vyhovuje! Dobovo nezaraditeľnej sochárskej štúdii dáva zmysel jej anachronizmus. Totalitný aspekt tendenčných mainstreamových smerov je zrejme predzvesťou spoločenskej vyprázdnenosti a novovznikajúcej totality. Mnohí súčasní „ortodoxní“ umelci by aj dušu predali, len aby boli IN. :-)  Proti hlavnému prúdu
 11. Psychotropne videná tanečnica

  2003. Oceľ a polyester. 300 x 60 x 80 cm

  Pokúsil som sa zobraziť tancujúcu ženskú postavu optikou psychotropného videnia pri rozšírenom vedomí počas holotropného dýchania.
  Stavy rozšíreného vedomia, navodené technikou holotropného dýchania, sú vedome, intuitívne regulovateľné bez hrozby intoxikácie chemickými látkami, bez sprievodných návykových a abstinenčných príznakov a taktiež bez psychosomatických následkov.
  Naopak, vplyvom psychotropných látok získava človek nevypočítateľne zradné, transformované či dokonca deformované videnie, ktoré má za účinok cestu/trip imaginatívnym svetom plným úžasných, avšak možno démonických vízií.  Psychotropne videná tanečnica
 12. Vypadnutie z hniezda

  1997-98. Bronz. 45 x 12 x 11 cm

  Ak vyrastieš, vypadni z domu skôr ako Ti pristrihnú krídla. Inak budeš za k....a alebo za iného vtáka.  Vypadnutie z hniezda
 13. Yellow Lady

  2010. Polyester. 480 x 100 x 80 cm

  Yellow Lady je nechcenou reflexiou na politiku bytovej výstavby a málo obývané stavby, ktoré zúfalo čakajú na svojich majiteľov alebo aspoň nájomníkov.
  Nízka platby schopnosť obyvateľstva istých regiónov SR spôsobuje, že prvou neživou obyvateľkou nového sídliska je Žltá pani.
  A nakoniec istými obyvateľmi nadštandardných bytov budú až obyvatelia žltej pleti.  Yellow Lady
 14. Yellow Lady

  2010. Polyester.

  Dimensions: 480 x 100 x 80 cm

  Yellow Lady je nechcenou reflexiou na politiku bytovej výstavby a málo obývané stavby, ktoré zúfalo čakajú na svojich majiteľov alebo aspoň nájomníkov.
  Nízka platby schopnosť obyvateľstva istých regiónov SR spôsobuje, že prvou neživou obyvateľkou nového sídliska je Žltá pani.
  A nakoniec istými obyvateľmi nadštandardných bytov budú až obyvatelia žltej pleti.  Yellow Lady
 15. Dýchanie - pneumatický interaktívny objekt

  1999. kombinovaná technika. rozmery: 100 x 100 x 100 cm

  Pneumatický interaktívny objekt Dýchanie zobrazuje cyklickú premenu globálnej formy gule na archaickú, prvotnú atomickú štruktúru a naopak. V útrobách obrovského balóna sa nachádza nosný atomický skelet, na ktorý sa odsávaním vzduchu (vytváraním vákua) balón postupne prisáva a tak elastický povrch preberá tvar pevného skeletu vo svojom vnútri. Celý cyklus v jednotlivých štádiách tvarovej premeny evokuje proces dýchania ako metafory zrodu, postupnej premeny, zániku a opätovného znovuzrodenia.  Dýchanie - pneumatický interaktívny objekt
 16. Embryonal form

  2005. StaNerez. 80 x 45 x 40 cm

  Embryonálna forma života ako ,,skrytá“ forma existencie je najtajuplnejším a zrejme najzásadnejším stavom bytia. Embryo je jestvujúcim psychosomatickým médiom cez ktoré sa projektuje ,,vôľa a zámery stvoriteľa“. Interakcia medzi matkou a embryom je najúžasnejším symbiotickým vzťahom na našej planéte. Životaschopnosť, ústretovosť, sebaprijatie, duševné a telesné predispozície vrátane časti osudovej predurčenosti jedinca začínajú v embryonálnej fáze života.  Embryonal form
 17. Uncle Villi

  1996. Gipsum. 51x 31x 30cm.

     Uncle Villi
 18. Život ako sen o živote

  1996. Keramika – 25 x 31 x 41 cm

  Kika - moja sestra.  Život ako sen o živote
 19. Lady RAY

  2004. Stainless steel. 250x 60x 55cm.

  Človek rozumný – Homo sapiens, Figurálna plastika ako antropomorfná forma pripomínajúca človeka. Stále viac okolností naznačuje že ľudský gén je niekoho geniálnym zámerom. Nevznikol evolučnou premenou, ale bol vytvorený cieleným zámerom a genetickou implementáciou vysokej životnej formy s jednoduchším živočíšnym druhom cicavcov. Tvarovým manipulovaním antropomorfnej formy podobnej nášmu telu je možné generovať nové alternatívne tvaroslovia, teda akési tvarové mutácie pravdepodobných foriem vhodných ako budúce východiská pre novú formu života. Tvorba nových genetických funkčných či tvarových mutácií a priestorové modelovanie anorganickej hmoty s istým zámerom majú veľa spoločného.  Lady RAY
 20. Krotiteľ extrémizmu,

  Krotiteľ extrémizmu, 2015, Kombi. technika, Rozmery: v.350x š.300x h.180cm

  Extrémizmus je dôsledkom duchovnej neúplnosti, hrabivosti, neskromnosti, bezmedznosti, nespravodlivosti, neprajnosti, súťaživosti, ctižiadostivosti, a iných foriem egoizmu, ktoré si navzájom prehliadame ako prejav našich občianskych slobôd. Vojnový konflikt je voľným pokračovaním týchto prejavov sebectva, ktoré prerastajú do globálnych rozmerov.  Krotiteľ extrémizmu,
 21. Srdce ľudstva 1999- 2015, Kombin. technika

  Srdce ľudstva 1999- 2015, Kombin. technika, v.100x š.75x h.0,5cm 

   

  Srdce ľudstva je medzi dvoma svetmi

  Z hora ho páli presila kozmického jasu

  a zdola zožiera presila temna.  Srdce ľudstva 1999- 2015, Kombin. technika
 22. Ruka Prozreteľnosti, 2015,

  Ruka Prozreteľnosti, 2015,

  Kombinovaná technika, v.205x š.80x h.115cm  Ruka Prozreteľnosti, 2015,
 23. Hlásateľ politickej pravdy, 1999-2013,

  Hlásateľ politickej pravdy, 1999-2013, Kombinovaná technika, v.84x š.38x h.9cm

  Zastupiteľská demokracia je len prostriedkom neviditeľnej ruky trhu k tomu, aby politici (pastieri) koordinovali stádo priamo do výbehu skutočných vlkov. Zvláštny sú ľudia ktorí najprv presvedčia ostatných ľudí o svojich schopnostiach vládnuť a pri vládnutí nedokážu ovládať ani len seba.   Hlásateľ politickej pravdy, 1999-2013,
Srdce ľudstva 1999- 2015, Kombin. technika

Srdce ľudstva 1999- 2015, Kombin. technika

Srdce ľudstva 1999- 2015,…

Ruka Prozreteľnosti, 2015,

Ruka Prozreteľnosti, 2015,

Ruka Prozreteľnosti, 2015,

Hlásateľ politickej pravdy, 1999-2013,

Hlásateľ politickej pravdy, 1999-2013,

Hlásateľ politickej…